Suiseki, een passie voor stenen.

Suiseki betekent letterlijk vertaald water-steen. Het element water staat hier niet alleen voor de plaats waar de stenen gevonden werden, maar ook het water dat zich in de schaal bevond, waarin de suiseki gepresenteerd werden. We praten in de verleden tijd, omdat vroeger alleen zo stenen tentoongesteld werden. De eerste suiseki waren dan ook landschapsstenen, die een berg, klif of plateau symboliseerden. Later werd dit water soms vervangen door aarde of mos. Zo leek het tafereel nog meer op een stukje landschap.
januari 2004 237Door de waardering voor andere gevonden stenen werd ook naar een andere manier van presenteren gezocht. Men vervaardigde op kunstzinnige wijze onderzetters uit hout om de steen optimaal te presenteren. Deze houten voet wordt Dai of Daiza genoemd.

57_480


Tegenwoordig wordt nog een derde vorm van presenteren gebruikt en wel de oorspronkelijke waterschaal gevuld met zand. Dit zand symboliseert als het ware hier het water. Een voordeel hiervan is, dat men oneffenheden in de steen onder het zand kan wegwerken.